วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tradescantia spathacea Stearn
ชื่อสามัญ : Oyster plant , White flowered tradescantia
วงศ์ : Commelinaceae
ชื่ออื่น : กาบหอยแครง ว่านหอยแครง (กรุงเทพฯ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก สูง 20-45 ซม. ลำต้นอวบใหญ่ แตกใบรอบเป็นกอ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงซ้อนเป็นวงรอบ รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ หลังใบสีเขียว ท้องใบสีม่วงแดง เนื้อใบหนา ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ แต่ละช่อประกอบด้วยใบประดับสีม่วงปนเขียว รูปหัวใจคล้ายหอยแครง มี 2 กาบ โคนกาบทั้งสองประกบเกยซ้อนและโอยหุ้มดอกสีขาว ดอกสีขาวเล็กอยู่รวมเป็นกระจุก กลีบดอก 3 กลีบ รูปไข่ สีขาว แผ่นกลีบหนา เกสรเพศผู้มี 6 อัน ผล รูปรี กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 3.5 มม. มีขนเล็กน้อย ผลแก่แตกออกเป็น 3 ซีก เมล็ดเล็กส่วนที่ใช้ : ใช้ใบสด หรือตากแห้งเก็บไว้ใช้ และดอก เมื่อเก็บดอกที่โตเต็มที่ แล้วตากแห้ง หรืออบด้วยไอน้ำ 10 นาที แล้วจึงนำไปตากแห้ง เก็บเอาไว้ใช้
สรรพคุณ :
ใบ - แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ไอ อาเจียนเป็นโลหิต แก้ฟกช้ำภายใน เนื่องจากพลัดตกจากที่สูงหรือหกล้มฟาดถูกของแข็ง แก้บิด ถ่ายเป็นเลือด แก้ปัสสาวะเป็นเลือด
ดอก - รสชุ่มเย็น ต้มกับเนื้อหมูรับประทาน ใช้ขับเสมหะ แก้ไอแห้งๆ แก้อาเจียนเป็นโลหิต เลือดกำเดาออก ห้ามเลือด แก้ปัสสาวะเป็นเลือด แก้ไอเป็นเลือด แก้บิดถ่ายเป็นเลือด
วิธีและปริมาณที่ใช้ :
ใบ ใช้ต้มน้ำดื่ม ครั้งละ 15- 30 กรัม ใช้ภายนอก โดยการตำพอก
ดอก ใช้ดอกแห้งหนัก 10- 15 กรัม หรือ ดอกสด หนัก 30- 60 กรัม ต้มน้ำดื่ม
ตำรับยา :
แก้ไอ ร้อนใน กระหายน้ำ แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้ฟกช้ำภายใน เนื่องจากพลัดตกจากที่สูง หรือหกล้มฟาดถูกของแข็ง ใช้ใบสด 3 ใบ ต้มน้ำผสมน้ำตาลกรวดเล็กน้อยดื่ม
แก้หวัด ไอ มีเสมหะปนเลือด เลือดกำเดาออก บิดจากแบคทีเรีย ใช้ดอกแห้ง 20-30 ดอก ต้มน้ำดื่ม


แปล

Scientific name: Tradescantia spathacea Stearn. Common Name: Oyster plant, White flowered tradescantia. Family: Commelinaceae. Other names: Kabhai แครง that a scallop (Bangkok). The botanical characteristics: plant 20-45 cm high stalk big plump bud cluster around a single license is an order from an overlapping spiral around a shaft pointed end of leaf after leaf edges smooth green leaves. Abdominal leaves purple leaves thick, red meat is a bouquet of flowers from the leaf fold. Each bouquet includes an ornamental purplish green doctor. A heart like a scallop 2 bract bract base both articulation and stockpiling ground โอย clothed in white flowers. Small white flowers in a cluster and elliptical leaves 3 lobe white pollen thick sheet lobe of the male has 6 oval 2.5-3 mm long, 3.5 mm wide with a small feather to the rupture of a 3 piece. pearl. Part used: leaves used fresh or dry stored when not used and keep the flowers mature and dry or bake with steam for 10 minutes and then be dry. Stored using. Properties:. Application - solving heat in a dry cough, vomiting blood. Fix stale inside. Because slip or fall from the high strike is solid resolve to wring blood transfusion. Resolve a blood urine. Flowers - very moist with cold boiled pork eating dry cough to expectorate other anti-emetics is blood. Nosebleed from the blood, urine staunch resolve. A cough blood. Blood transfusion is the correct twist. Method and amount of use:. Boil drinking water leaves the time from 15 to 30 grams to the pound outside the mask. Use dried flowers flowers heavy 10 - 15 g fresh weight or not 30 to 60 grams boiled drinking water. Recipe:. Hot dry cough in a blood anti-emetics. Fix stale inside. Due to fall from high. Fall or strike is solid. Use fresh leaves 3 leaves boiled water pour a little sugar drink. I have a cold blood, sputum doctor. Nosebleed out. From bacterial dysentery. 20-30 flowers dry flowers using boiling water
แปลศัพท์

flowers ดอกไม้

blood เลือด

inside ภายใน

fix จำกัด

fall ตก

suger น้ำตาล

doctor แพทย์

strike ทุบตี

piece ชิ้น

use ใช้